Lisans İşlemlerine İlişkin Başvuruların Usulü Hakkında Duyuru

E-devlet dönüşümü ve kamu hizmetlerinde bürokrasinin azaltılması amacıyla Kurumumuza yapılan başvuruların elektronik ortamda alınmasına yönelik çalışmalar bir süredir devam etmektedir. Bu çerçevede yapılan mevzuat ve altyapı çalışmaları, petrol piyasası için büyük ölçüde tamamlanmıştır.
5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamında yürütülmekte olan lisans işlemlerine ilişkin başvurular (lisans verme, tadili, süre uzatımı ve sona erdirme), 02/01/2019 tarihinden itibaren elektronik ortamda basvuru.epdk.org.tr internet adresi üzerinden alınmaya başlanmıştır.
Gelinen süreç içinde 02/07/2020 tarihi itibariyle dağıtıcı, depolama, madeni yağ, serbest kullanıcı ve taşıma lisanslarına ilişkin olarak lisans sona erdirme hariç diğer başvurular sadece elektronik ortamda yapılabilecek olup yazılı ortamda yapılan başvurular yapılmamış sayılarak sahibine iade edilecektir.
Bayilik lisanslarına ilişkin başvuruların ise, yılsonuna kadar yazılı veya elektronik ortamda kabulüne devam edilecek olup 01/01/2021 tarihi itibariyle bu lisanslar için de sadece elektronik
ortamda yapılan başvurular kabul edilecektir.
Daha önce sadece yazılı ortamda yapılabilen işleme, ihrakiye teslimi, iletim ve rafinerici lisanslarına ilişkin başvuruların da 02/07/2020 tarihi itibariyle yazılı veya elektronik ortamda kabulüne başlanacak olup 01/01/2021 tarihi itibariyle bu lisanslar için de sadece elektronik ortamda yapılan başvurular kabul edilecektir.
Başvuru prosedürlerine ilişkin güncel bilgilere https://www.epdk.org.tr/Detay/Icerik/3-0-88-1008/petrollisans-islemleri internet sitesinden - Lisans İşlemleri Başvuru Prosedürü – Lisans Başvuru Tablosundan ulaşılabilecektir.
Ayrıca elektronik ortamda yapılabilen lisans işlemlerine ilişkin olarak https://www.epdk.org.tr/Detay/Icerik/3-0-112-1008/petrolelektronik-lisans-islemleri internet sitesinden bilgi alınabilecektir.
Kamuoyuna duyurulur.


29.06.2020 - 31.12.2020 Birimi : Petrol Piyasası   Görüntülenme Sayısı: 3386