Stratejik Amaçlarımız

 

Adil ve rekabetçi piyasa ortamını oluşturarak devamlılığını sağlamak
Piyasada kaliteli ve ekonomik enerji sunulmasını sağlamak
Etkin ve güvenilir bilgi üretip sunarak öngörülebilir ve sürdürülebilir piyasaları oluşturmak
Kurumsal kapasiteyi güçlendirmek