Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği ve Bazı Kurul Kararlarında Değişiklik Yapılmasına Dair Taslakların Kamuoyunun Görüşüne Açılması

Demiryolu araçlarına akaryakıt ikmaline ilişkin hususların belirlenebilmesi amacıyla "Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”, “3242-2 sayılı Petrol Piyasasında Lisans Başvurusu Açıklamalarına İlişkin Kurul Kararında Değişiklik Yapılmasına Dair Kurul Kararı” ve “3242-3 sayılı Petrol Piyasasında Lisans Tadili Başvurularında Aranacak Bilgi ve Belgelere İlişkin Kurul Kararında Değişiklik Yapılmasına Dair Kurul Kararı” taslakları hazırlanmıştır. Söz konusu taslaklar 01/10/2021 günü mesai bitimine kadar kamuoyunun görüş ve değerlendirmelerine açık tutulacaktır.

İlgililerin taslaklar hakkındaki görüşleri ile varsa konuya ilişkin ilave öneri ve tekliflerini, görüş bildirim formunu doldurarak aynı süre içerisinde “.DOCX veya .DOC” formatında ryasar@epdk.gov.tr e-posta adresine ve yazılı olarak Kurumumuz Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığına göndermeleri gerekmektedir.

Ek1:Taslak Metin

Ek2:Karşılaştırma Cetveli

Ek3:Görüş Bildirim Formu

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.


14.09.2021 - 01.10.2021 Birimi : Petrol Piyasası   Görüntülenme Sayısı: 275