"2021 Yılı Nihai YEK Listesi"

“5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelik hükümleri çerçevesinde 2021 yılında YEK destekleme mekanizmasından yararlanacak lisans sahibi tüzel kişiler Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 26/11/2020 tarihli ve 9719-34 sayılı kararı ile belirlenerek 2021 Yılı Nihai YEK Listesi düzenlenmiştir.

Kamuoyuna saygıyla arz olunur.

Ek:2021 Yılı Nihai YEK Listesi


30.11.2020 - 31.12.2020 Birimi : Elektrik Piyasası   Görüntülenme Sayısı: 2006