Türkiye- Suriye arasında mevcut Elbeyli - Çobanbey enterkonneksiyon hattı için yapılan kapasite tahsisi başvurusuna ilişkin duyuru

 

Tedarik lisansı sahibi Ak Energy Elektrik Enerjisi Tedarik Toptan Satış Limited Şirketi, 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Türkiye-Suriye arasında mevcut Elbeyli-Çobanbey enterkonneksiyon hattı üzerinden izole bölge besleme yöntemi ile Suriye’ye elektrik enerjisi ihracatı yapmak üzere iki yıl boyunca Elbeyli TM’den azami 60 MW kapasitenin tahsisi için Kurumumuza lisans tadili başvurusunda bulunmuştur.

 

Elektrik Piyasası İthalat ve İhracat Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (b) bendi uyarınca Türkiye-Suriye arasında mevcut Elbeyli-Çobanbey enterkonneksiyon hattını kullanmak suretiyle Suriye’ye elektrik enerjisi ihracatı faaliyetinde bulunmak isteyen tedarik veya elektrik üretim lisansı sahibi tüzel kişiler ile aynı hattı kullanmak suretiyle Suriye’den elektrik enerjisi ithalatı faaliyetinde bulunmak isteyen tedarik lisansı sahibi tüzel kişilerin ilgili mevzuat hükümlerinin gerektirdiği usulle 11/10/2021 günü mesai bitimine kadar Kurumumuza başvuruda bulunmaları gerekmekte olup bu tarihten sonra yapılacak olan başvurular kabul edilmeyecektir.

 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 

 


24.09.2021 - 11.10.2021 Birimi : Elektrik Piyasası   Görüntülenme Sayısı: 931