Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca Yıllara Sair Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğler