4646 Sayılı Doğalgaz Piyasası Kanunu (Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılması Ve Doğalgaz Piyasası Hakkında Kanun)’nun 9 uncu Maddesi Uyarınca Yıllara Sair Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğler