Marmara Depoculuk Hizmetleri Anonim Şirketi’nin Petrol Piyasası Fiyatlandırma Sistemi Yönetmeliği kapsamında faaliyette bulunan depolama tesisine ait onaya tabi depolama tarifesinin tadil edilmesine ilişkin

Marmara Depoculuk Hizmetleri Anonim Şirketi’nin Petrol Piyasası Fiyatlandırma Sistemi Yönetmeliği kapsamında “Sultanköy Mah. Maltepe Sk. No:66 Marmara Ereğlisi/Tekirdağ” adresinde faaliyette bulunan depolama tesisine ait onaya tabi depolama tarifesinin tadil edilmesine ilişkin, usulüne uygun olarak hazırlandığı anlaşılan, tarife değişikliği başvurusu ekte yer almaktadır.
Ekteki tarife değişikliği başvurusuna, söz konusu tesisten en az bir kez hizmet almış kişilerce, 27/04/2021 günü mesai saati sonuna kadar itiraz edilebilecektir.İtirazların değerlendirmeye alınması için, itirazların anılan tarihe kadar Kurumumuza ulaştırılması gerekmektedir.

Depolama tesisinden hizmet alan kişilere duyurulur.13/04/2021

EK:Marmara Depoculuk Hizmetleri Anonim Şirketi - Tekirdağ Tesisi Depolama Tarifesi


13.04.2021 - 27.04.2021 Birimi : Tarifeler Dairesi   Görüntülenme Sayısı: 234