KURULU GÜCÜ 50 MW ALTINDA OLAN “ÜRETİM LİSANSI” SAHİPLERİNİN “YILLIK LİSANS BEDELİ BİLDİRİMLERİ” YAZILI OLACAKTIR

Elektrik Piyasasında bildirim yükümlüsü “Üretim Lisansı” sahibi şirketlerden Kurulu Gücü 50 MW’ın altında olanların “YILLIK LİSANS BEDELİ BİLDİRİMİNDE” bildirimin yapılma şeklinin halen uygulandığı şekliyle “YAZILI” olacağına ilişkin: “Enerji Piyasası Bildirim Sistemi Kullanım Talimatının” eki olan “ELEKTRİK PİYASASI BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜK TABLOSU” değişikliği kararı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 17.12.2020 tarih ve 9849 sayılı Kararı ile alınmış ve söz konusu Karar 23.12.2020 tarih ve 31343 sayılı RG’de yayımlanmıştır.

Buna göre: “Üretim Lisansı” sahibi şirketlerden Kurulu Gücü 50 MW’ın altında olanların; daha önce uygulandığı şekliyle,

sitemiz https://www.epdk.gov.tr/Detay/Icerik/3-0- 86/elektriklisans-islemleri adresindeki “Yıllık Lisans Bedeli Bildirimi Formu” doldurup, buna ilişkin ödeme dekontunu ek yaparak Kurumumuza göndermeleri gerekmekte olup, lisans sahiplerine uygulamayla ilgili ayrıca bir bildirimde bulunulmayacak ve form gönderilmeyecektir.


18.01.2021 - 28.02.2021 Birimi : Strateji Geliştirme   Görüntülenme Sayısı: 895