Elektrik Üretim Tesislerine İlişkin Taşınmaz Teminine Yönelik Taleplerde Yazılı Başvuruların Sonlandırılması

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Yürütülen Taşınmaz Temini İşlemlerine İlişkin Usul ve Esaslar (Usul ve Esaslar)’ın Geçici 1 inci Maddesinin ikinci fıkrası kapsamında, önlisansa/lisansa sahip elektrik üretim tesisleri için bazı başvuruların yazılı olarak yapılması uygulamasının sona erdirileceği tarih belirlenmiştir. Buna göre, elektrik üretim tesislerine ilişkin Bilgi ve Belge Temini, Kadastro Kontrolü ve Taşınmaz Temini başvuruları 01.01.2021 tarihinden itibaren sadece EPDK Başvuru Sistemi üzerinden e-başvuru olarak yapılabilecek olup belirtilen tarih ve sonrasında yazılı olarak yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. E-başvuru yapılabilmesi için, Usul ve Esasların 4 üncü maddesi uyarınca, ilgili önlisans/lisans sahipleri tarafından Taşınmaz Temini Amaçlı Başvurularda Sunulması Gereken Bilgi ve Belgeler Listesi’nde belirlendiği şekilde E-başvuru Yetkilisinin Kuruma bildirilmesi gerekmektedir. Elektrik piyasasındaki diğer lisans türleri ile doğal gaz piyasası ve petrol piyasasına ilişkin taşınmaz temini hususundaki başvurular ise yazılı olarak alınmaya devam edilecek olup bunlar için e-başvurunun başlatılacağı tarih, en az bir ay öncesinden Kurum internet sitesinden ilan edilecektir.

EK: Taşınmaz Temini Başvuru Usulleri Tablosu

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.


27.11.2020 - 27.12.2020 Birimi : Kamulaştırma   Görüntülenme Sayısı: 586