2020 Yılı Yurtiçi Kaynak Saptama Çizelgelerinin Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na Sunulmasına İlişkin Duyuru

Doğal gaz piyasasında faaliyet gösteren (Dağıtım, Depolama, İletim, CNG, İthalat) lisans sahibi tüzel kişilerce, (01.01.2020 – 31.12.2020) tarihleri arasındaki faaliyetlerine ilişkin  “2020 Yılı Yurtiçi Kaynak Saptama Çizelgesi”nin ilgili kısımlarının,  31 Aralık 2020 sonu itibarıyla, faaliyeti olsun ya da olmasın (faaliyeti olmaması durumunda sıfır yazarak doldurulacak) her bir lisans için ayrı ayrı doldurularak ve şirketi temsile yetkili kişi/kişiler tarafından şirket kaşesi üzerine birlikte imzalanarak, en geç 11.01.2021 tarihine kadar resmi yazı ekinde Kurumumuza sunulması gerekmektedir. Önemle duyurulur.

Ek:2020 Yılı Yurtiçi Kaynak Saptama Çizelgeleri


26.11.2020 - 11.01.2021 Birimi : Doğal Gaz Piyasası   Görüntülenme Sayısı: 603