“Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı” kamuoyunun görüş ve değerlendirmelerine açılmıştır.

İlgililerin söz konusu taslak hakkındaki görüş ve önerilerinin, gerekli değerlendirmelerin yapılabilmesini teminen, 01/12/2020 tarihine kadar Ek-3’de yer alan “Görüş Bildirim Formu” kullanılarak yazılı halde Kurumumuza ve söz konusu formun elektronik kopyasının (MS Word formatında) oturkmen@epdk.gov.tr e-posta adresine gönderilmesi hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 

Ek-1: Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı 

Ek-2: Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı Eki

Ek-3: Görüş Bildirim Formu


12.11.2020 - 01.12.2020 Birimi : Doğal Gaz Piyasası   Görüntülenme Sayısı: 1503