2020 yılı Ön YEK Listesi

 

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelik hükümleri çerçevesinde 2020 yılında YEK destekleme mekanizmasından yararlanmak isteyen lisans sahibi tüzel kişilerin başvuruları Ön YEK Listesi kapsamında düzenlenmiştir.

Söz konusu Ön YEK Listesi Kurumumuz internet sayfasında 15/11/2019 tarihi mesai saati sonuna kadar ilan edilmektedir. Bu listedeki başvurulara ve/veya bilgilere;

 

a) Üçüncü şahıslar tarafından sadece kişisel hak ihlali gerekçesiyle,

b) İlgili üretim lisansı sahipleri tarafından ilana konu bilgilerin düzeltilmesi amacıyla,

    yazılı olarak gerekçeleriyle birlikte duyuru süresi içerisinde itirazda bulunulabilecektir.

    Yapılacak itirazların 15/11/2019 tarihi mesai saati sonuna kadar Kuruma ulaşmış olması gerekmektedir.

    Kamuoyuna saygıyla arz olunur.

 

Ek1:2020 Yılı Ön YEK Listesi

Ek2:02.12.2015 tarihli ve 5905-27 sayılı Kurul Kararı

Ek3:27.03.2019 tarihli ve 8505 sayılı Kurul Kararı


08.11.2019 - 15.11.2019 Birimi : Elektrik Piyasası   Görüntülenme Sayısı: 2181