5ER Enerji Tarım Hayvancılık A.Ş.’nin santral sahası ilanı hk.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

            Aşağıda yer alan “Üretim Lisansı Tadil Başvurusu” başvurusu Kurumumuz tarafından değerlendirmeye alınmıştır. Bu başvuruya, üçüncü şahıslar tarafından aşağıda belirtilen son itiraz tarihine kadar ve sadece kişisel hak ihlali açısından yazılı olarak itirazda bulunulabilir.

Yazılı itirazlar için başvuru adresi: Mustafa Kemal Mahallesi 2078. Sokak No: 4

                                                                                   Çankaya/ANKARA

Değerlendirmeye Alınan Üretim Lisansı Başvurusu ve İtiraz Süresi

Lisans Türü

Üretim Lisansı

Tüzel Kişi Ticaret Unvanı

5ER Enerji Tarım Hayvancılık A.Ş.

Tesis Yeri

Konya ili / Çumra ilçesi

Yakıt Türü / Tesis Tipi

Biyokütle / Yenilenebilir

Kurulu Güç

17,145 MWm / 16,000 MWe

Açıklama

5ER Enerji Tarım Hayvancılık A.Ş.’ne, (Şirket) Konya ili, Çumra ilçesinde kurmayı planladığı 17,145 MWm / 16,000 MWe kurulu gücündeki, yenilenebilir enerji kaynağına dayalı ve biyokütle [gıda ve yem değeri olmayan tarımsal atıklar - termal bertaraf (doğrudan yakma)] kaynak tipindeki “5er Biyokütle Santralinin “Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği” kapsamında “Birleşik elektrik üretim tesisi” tanımına uygun olarak birden çok kaynaklı elektrik üretim tesisine dönüştürmesi planladığını belirtip, yardımcı kaynak ünite alanı için ilave saha talebinde bulunarak EÜ/10272-2/04984 numaralı üretim lisansının kurulu gücünün 25,2441 MWm / 16,0000 MWe olarak tadil edilmesini talep etmiştir.

 

5er Biyokütle Santrali projesi için talep edilen yardımcı kaynak alanı da dahil, santral sahasına ilişkin bilgiler, Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 13 üncü maddesi çerçevesinde üçüncü şahıslar tarafından yukarıda belirtilen son itiraz tarihine kadar ve sadece kişisel hak ihlali açısından yazılı olarak itirazda bulunulabilmesini teminen yayınlanmaktadır.

Tesis Yerine İlişkin Bilgiler

 

Santral Sahası Koordinatları

Nokta No

E

N

1

471296,373

4149653,009

2

470988,363

4149547,571

3

470952,196

4149569,887

4

470998,517

4149670,686

5

470992,384

4149686,239

6

470909,290

4149687,639

7

470788,324

4149729,114

8

470754,474

4149656,008

9

470669,762

4149699,576

10

470638,035

4149727,425

11

470599,092

4149714,249

12

470575,695

4149847,467

13

470596,028

4149847,395

14

470603,976

4149845,147

15

470607,511

4149845,135

16

470615,459

4149842,888

17

470634,023

4149842,822

18

470637,556

4149841,701

19

470660,540

4149841,620

20

470664,955

4149840,494

21

470673,796

4149840,463

22

470689,692

4149835,969

23

470694,112

4149835,954

24

470701,199

4149840,366

25

470709,190

4149850,323

26

470710,090

4149854,759

27

470702,173

4149865,880

28

470699,529

4149868,108

29

470698,661

4149872,550

30

470701,340

4149880,307

31

470701,356

4149884,744

32

470697,863

4149896,960

33

470702,310

4149904,711

34

470709,398

4149909,125

35

470721,785

4149912,409

36

470742,098

4149906,790

37

470752,705

4149906,752

38

470759,762

4149902,290

39

470764,178

4149901,165

40

470771,238

4149897,812

41

470774,782

4149900,018

42

470776,561

4149903,341

43

470779,256

4149915,535

44

470781,036

4149918,857

45

470785,460

4149919,951

46

470800,480

4149917,679

47

470824,102

4149847,700

48

470931,194

4149883,937

49

470932,779

4149831,787

50

471004,371

4149828,208

51

471006,837

4149774,946

52

471150,046

4149774,446

53

471144,105

4149845,473

54

471192,774

4149859,727

55

471188,531

4149910,777

56

471531,022

4150022,761

57

471557,538

4150021,560

58

471579,626

4150018,157

59

471602,583

4150010,311

60

471614,006

4149990,302

61

471582,995

4149969,329

62

471521,505

4149825,310

63

471517,784

4149770,959

64

471510,684

4149763,217

65

471504,485

4149759,910

66

471484,119

4149749,995

67

471428,346

4149726,888

68

471354,882

4149700,513

69

471286,744

4149680,779

 


15.03.2023 - 28.03.2023 Birimi : Elektrik Piyasası   Görüntülenme Sayısı: 183