BOTAŞ Yumurtalık (Ceyhan) – Kırıkkale Ham Petrol Boru Hattı İletim Tarifesi

Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi’nin Petrol Piyasası Fiyatlandırma Sistemi Yönetmeliği kapsamında Petrol İşletmeleri Bölge Müdürlüğü Pk.73 01921 Ceyhan/ADANA adresinde faaliyette bulunan iletim tesisine ait onaya tabi iletim tarifesinin tadil edilmesine ilişkin, usulüne uygun olarak hazırlandığı anlaşılan, tarife değişikliği başvurusu ekte yer almaktadır.

Ekteki tarife değişikliği başvurusuna, söz konusu tesisten en az bir kez hizmet almış kişilerce, 23/03/2023 günü mesai saati sonuna kadar itiraz edilebilecektir. İtirazların değerlendirmeye alınması için, itirazların anılan tarihe kadar Kurumumuza ulaştırılması veya postaya verilmiş olması gerekmektedir. 

İletim tesisi ve iletim tesisi ile bağlantılı lisanslı depolama tesislerinden hizmet alan kişilere duyurulur.

10/03/2023

EK: 

BOTAŞ Yumurtalık (Ceyhan) – Kırıkkale Ham Petrol Boru Hattı İletim Tarifesi 


13.03.2023 - 23.03.2023 Birimi : Tarifeler Dairesi   Görüntülenme Sayısı: 221