Bio Kütle Enerji Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Santral Sahası Hk.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Aşağıda yer alan “Üretim Lisansı Tadil Başvurusu” başvurusu Kurumumuz tarafından değerlendirmeye alınmıştır. Bu başvuruya, üçüncü şahıslar tarafından aşağıda belirtilen son itiraz tarihine kadar ve sadece kişisel hak ihlali açısından yazılı olarak itirazda bulunulabilir.

Yazılı itirazlar için başvuru adresi: Mustafa Kemal Mahallesi 2078. Sokak No: 4 Çankaya/ANKARA

 

Değerlendirmeye Alınan Üretim Lisansı Başvurusu ve İtiraz Süresi

Lisans Türü

Üretim Lisansı

Tüzel Kişi Ticaret Unvanı

Bio Kütle Enerji Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Tesis Yeri

Denizli ili/ Merkezefendi ilçesi

Yakıt Türü / Tesis Tipi

Biyokütle/ Yenilenebilir

Kurulu Güç

12,0096 MWm / 8,484 MWe

İlana Çıkış Tarihi

15.11.2022

Son İtiraz Tarihi

29.11.2022

Açıklama

Bio Kütle Enerji Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne (Şirket) Denizli ili, Merkezefendi ilçesinde kurmayı planladığı 8,730 MWm / 8,484 MWe kurulu gücündeki, yenilenebilir enerji kaynağına dayalı ve biyokütle (belediye atıkları- biyometanizasyon) kaynak tipindeki “DNZ Çöpgazı Elektrik Üretim Tesisi” için “Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği” kapsamında “Birleşik elektrik üretim tesisi” tanımına uygun olarak birden çok kaynaklı elektrik üretim tesisine dönüştürmeyi planladığını belirterek, 04/06/2020 tarihli ve EÜ/9373-1/04529 numaralı üretim lisansının kurulu gücünün 12,0096  MWm / 8,4840 MWe olarak tadil edilmesini talep etmiştir.

 

“DNZ Çöpgazı Elektrik Üretim Tesisi” için talep edilen yardımcı kaynak alanı da dahil, santral sahasına ilişkin bilgiler, Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 13 üncü maddesi çerçevesinde üçüncü şahıslar tarafından yukarıda belirtilen son itiraz tarihine kadar ve sadece kişisel hak ihlali açısından yazılı olarak itirazda bulunulabilmesini teminen yayınlanmaktadır.

Tesis Yerine İlişkin Bilgiler

 

Santral Sahası Koordinatları

Nokta No

E

N

1

680292,702

4192072,986

2

680292,569

4192120,196

3

680299,330

4192168,142

4

680246,961

4192167,992

5

680240,856

4192165,596

6

680237,622

4192139,178

7

680146,526

4192122,813

8

680143,597

4192114,079

9

680153,141

4192113,336

10

680152,444

4191971,420

11

680095,050

4191993,850

12

680001,900

4191742,317

13

680113,695

4191710,812

14

680183,659

4191735,587

15

680264,957

4191864,673

16

680309,355

4191928,634

17

680321,838

4191928,973

18

680338,669

4191925,779

19

680350,629

4191923,211

20

680353,380

4191934,483

21

680364,286

4191981,282

22

680294,749

4191986,245

23

680293,528

4191995,884

 


15.11.2022 - 29.11.2022 Birimi : Elektrik Piyasası   Görüntülenme Sayısı: 203