Barutçuoğlu İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.'nin Sntral Sahası Hk.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Aşağıda yer alan “Üretim Lisansı Tadil Başvurusu” başvurusu Kurumumuz tarafından değerlendirmeye alınmıştır. Bu başvuruya, üçüncü şahıslar tarafından aşağıda belirtilen son itiraz tarihine kadar ve sadece kişisel hak ihlali açısından yazılı olarak itirazda bulunulabilir.

Yazılı itirazlar için başvuru adresi: Mustafa Kemal Mahallesi 2078. Sokak No: 4 Çankaya/ANKARA

 

Değerlendirmeye Alınan Üretim Lisansı Başvurusu ve İtiraz Süresi

Lisans Türü

Üretim Lisansı

Tüzel Kişi Ticaret Unvanı

Barutçuoğlu İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

Tesis Yeri

Karabük ili/ Merkez ilçesi

Yakıt Türü / Tesis Tipi

Biyokütle/ Yenilenebilir

Kurulu Güç

5,7231 MWm / 2,8280 MWe

İlana Çıkış Tarihi

15.11.2022

Son İtiraz Tarihi

29.11.2022

Açıklama

Barutçuoğlu İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.’ye (Şirket) Karabük ili, Merkez ilçesinde kurulu ve işletmede olan 2,906 MWm / 2,828 MWe kurulu gücündeki yenilenebilir enerji kaynağına dayalı ve biyokütle (belediye atıkları- çöpgazı) kaynak tipindeki “Barutçuoğlu Biyokütle Enerji Santrali” için “Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği” kapsamında “Birleşik elektrik üretim tesisi” tanımına uygun olarak birden çok kaynaklı elektrik üretim tesisine dönüştürmeyi planladığını belirterek, 08/04/2021 tarihli ve EÜ/10127-2/04851 numaralı üretim lisansının kurulu gücünün 12,0096  MWm / 8,4840 MWe olarak tadil edilmesini talep etmiştir.

 

“Barutçuoğlu Biyokütle Enerji Santrali için talep edilen yardımcı kaynak alanı da dahil, santral sahasına ilişkin bilgiler, Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 13 üncü maddesi çerçevesinde üçüncü şahıslar tarafından yukarıda belirtilen son itiraz tarihine kadar ve sadece kişisel hak ihlali açısından yazılı olarak itirazda bulunulabilmesini teminen yayınlanmaktadır.

Tesis Yerine İlişkin Bilgiler

 

Santral Sahası Koordinatları

Nokta No

E

N

1

470011,223

4555102,049

2

470043,020

4555175,259

3

470030,385

4555213,154

4

470033,010

4555233,457

5

470038,798

4555288,494

6

470060,222

4555276,373

7

470066,771

4555301,111

8

470107,985

4555298,789

9

470104,366

4555238,780

10

470119,290

4555235,255

11

470222,708

4555226,179

12

470229,136

4555169,902

13

470224,058

4555136,565

14

470194,060

4555112,175

15

470160,063

4555068,122

16

470147,410

4555026,225

17

470119,593

4555024,828

18

470119,824

4554990,326

19

470064,212

4554995,521

20

470014,052

4555004,108

 


15.11.2022 - 29.11.2022 Birimi : Elektrik Piyasası   Görüntülenme Sayısı: 187