Marmara Depoculuk Hizmetleri Anonim Şirketi’nin Petrol Piyasası Fiyatlandırma Sistemi Yönetmeliği kapsamında depolama tarifesi değişikliği duyurusu

Marmara Depoculuk Hizmetleri A.Ş.’nin Petrol Piyasası Fiyatlandırma Sistemi Yönetmeliği kapsamında Sultanköy Mah. Maltepe Sk. No:66 Marmara Ereğlisi/Tekirdağ adresinde faaliyette bulunan depolama tesisine ait onaya tabi depolama tarifesinin tadil edilmesine ilişkin, usulüne uygun olarak hazırlandığı anlaşılan, tarife değişikliği başvurusu ekte yer almaktadır.

Ekteki tarife değişikliği başvurusuna, söz konusu tesisten en az bir kez hizmet almış kişilerce, 07/10/2022 günü mesai saati sonuna kadar itiraz edilebilecektir. İtirazların değerlendirmeye alınması için, itirazların anılan tarihe kadar Kurumumuza ulaştırılması gerekmektedir. 

Depolama tesisinden hizmet alan kişilere duyurulur.

26/09/2022

EK: 

Marmara Depoculuk Hizmetleri A.Ş.

Tekirdağ Depolama Tarifesi

 

 


26.09.2022 - 07.10.2022 Birimi : Tarifeler Dairesi   Görüntülenme Sayısı: 341