Çekim Enerji Yatırım Üretim ve Ticaret Anonim Şirketi Çandır RES üretim lisansında santral sahası değişikliğine ilişkin duyuru

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Aşağıda bilgileri yer alan tüzel kişinin başvurusu; Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 24 üncü maddesinin dokuzuncu fıkrası uyarınca üçüncü şahıslar tarafından kişisel hak ihlali açısından yazılı olarak itirazda bulunulabilmeleri amacıyla on iş günü yayınlanacaktır.

Tadil Başvurusunda Bulunan Tüzel Kişi   :Çekim Enerji Yatırım Üretim ve Ticaret                Anonim Şirketi

Tadilin Kapsamı                                        :Edirne ili, Enez ilçesinde kurulu Çandır RES proje sahasının değiştirilmesi

Üretim tesisi sahasına ait ünite koordinatları (UTM 6 derece - ED 50 Datum):

Türbin No

E

N

T1

441202,897

4502951,581

T2

441209,773

4502563,383

T3

441283,010

4502279,706

 

Üretim tesisi sahasına ait köşe koordinatları (UTM 6 derece - ED 50 Datum):

 

Köşe Koordinat No

E

N

 

Köşe Koordinat No

E

N

K1

441661,404

4501911,464

 

K30

444112,016

4500096,398

K2

441498,904

4501867,923

 

K31

444171,495

4500036,919

K3

441336,404

4501911,464

 

K32

444430,422

4499708,459

K4

441217,446

4502030,423

 

K33

444489,901

4499648,980

K5

441173,904

4502192,923

 

K34

444749,199

4499329,720

K6

441144,209

4502314,110

 

K35

444808,678

4499270,241

K7

441100,667

4502476,610

 

K36

445303,234

4498657,311

K8

441093,791

4502864,797

 

K37

445325,005

4498576,061

K9

441137,332

4503027,297

 

K38

445303,234

4498494,811

K10

441256,291

4503146,256

 

K39

445243,755

4498435,331

K11

441418,791

4503189,797

 

K40

444816,069

4498285,797

K12

441581,291

4503146,256

 

K41

444653,569

4498242,255

K13

441700,249

4503027,297

 

K42

444139,511

4498254,635

K14

441743,791

4502864,797

 

K43

443627,627

4498259,515

K15

441823,904

4502192,923

 

K44

443106,690

4498252,481

K16

441780,363

4502030,423

 

K45

442598,175

4498282,564

K17

441766,219

4502016,279

 

K46

442077,484

4498281,334

K18

441812,263

4501833,509

 

K47

441914,984

4498324,876

K19

441834,390

4501839,438

 

K48

441796,026

4498443,834

K20

442339,475

4501891,451

 

K49

441623,987

4498915,082

K21

442420,725

4501869,680

 

K50

441613,029

4498955,974

K22

442830,741

4501628,201

 

K51

441526,773

4499558,684

K23

442890,220

4501568,722

 

K52

441437,436

4500142,992

K24

443149,122

4501233,988

 

K53

441354,299

4500755,970

K25

443208,601

4501174,509

 

K54

441282,013

4501234,270

K26

443470,430

4500856,348

 

K55

441292,970

4501275,162

K27

443529,909

4500796,869

 

K56

441322,906

4501305,097

K28

443792,024

4500478,393

 

K57

441693,660

4501758,188

K29

443851,504

4500418,913

 

K58

441707,805

4501772,332

 


10.06.2022 - 24.06.2022 Birimi : Elektrik Piyasası   Görüntülenme Sayısı: 523