2022 yılı Nihai YEK Listesi Düzenlemesi Hakkında Duyuru

5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelik hükümleri çerçevesinde 2022 yılında YEK destekleme mekanizmasından yararlanacak lisans sahibi tüzel kişiler Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 30/12/2021 tarihli ve 10669-19 sayılı kararı ile belirlenerek 2022 Yılı Nihai YEK Listesi düzenlenmiştir.

Kamuoyuna duyurulur.

Ek: 2022 Yılı Nihai YEK Listesi


31.12.2021 - 31.01.2022 Birimi : Elektrik Piyasası   Görüntülenme Sayısı: 8217