Dağıtım Sistem Kullanım Faturalarına ve Teminatlarına İlişkin Usul ve Esaslar Taslağının Kamuoyu Görüşüne Açılması

Elektrik piyasasındaki gelişmeler çerçevesinde Dağıtım Sistem Kullanım Faturalarına ve Teminatlarına İlişkin Usul ve Esaslara yönelik taslak hazırlanmıştır. Söz konusu Taslak Usul ve Esaslar 21/09/2021 günü mesai bitimine kadar kamuoyunun görüş ve değerlendirmelerine açık tutulacaktır.

İlgililerin Taslak Yönetmelik hakkındaki görüşleri ile varsa konuya ilişkin ilave öneri ve tekliflerini, görüş bildirim formunu doldurarak aynı süre içerisinde word dosyası olarak epdotsp@epdk.gov.tr e-posta adresine ve yazılı olarak Kurumumuz Elektrik Piyasası Dairesi Başkanlığına göndermeleri gerekmektedir.

Ek1: Dağıtım Sistem Kullanım Faturalarına ve Teminatlarına İlişkin Usul ve Esaslara Yönelik Taslak

Ek2: Görüş Bildirim Formu

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.


06.09.2021 - 21.09.2021 Birimi : Elektrik Piyasası   Görüntülenme Sayısı: 647