Elektrik Piyasasında Önlisans veya Lisanslara Konu Üretim Tesislerinin Santral Sahalarının Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar değişiklik taslağı

Elektrik Piyasasında Önlisans veya Lisanslara Konu Üretim Tesislerinin Santral Sahalarının Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar’da değişiklik öngören taslak, ilgililerin görüşlerinin alınmasını teminen Kurumumuz internet sayfasında 10 (on) gün süreyle görüşe açılmıştır. İlgililerin değişiklik taslağı hakkındaki görüş ve önerilerini, gerekli değerlendirmelerin yapılabilmesini teminen 25 Şubat 2021 tarihine kadar Görüş Bildirim Formu kullanılarak (MS Word formatında) epdhidrolik@epdk.gov.tr e-posta adresine ve yazılı olarak Kurumumuz Elektrik Piyasası Dairesi Başkanlığına göndermeleri gerekmektedir.

 

EK: Elektrik Piyasasında Önlisans veya Lisanslara Konu Üretim Tesislerinin Santral Sahalarının Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar değişiklik taslağı


15.02.2021 - 25.02.2021 Birimi : Elektrik Piyasası   Görüntülenme Sayısı: 950