Elektrik Piyasasında “YILLIK LİSANS BEDELİ BİLDİRİMİ” yapılma şekli “Elektronik İmza” olacaktır:

Elektrik Piyasasında bildirim yükümlüsü “Üretim Lisansı” sahibi şirketlerden Kurulu Gücü 50 MW ve üzerinde olan şirketler ile diğer “Dağıtım, İletim, Görevli Tedarik, Tedarik Lisansı” sahibi şirketlerin “YILLIK LİSANS BEDELİ BİLDİRİMİNDE” bildirimin yapılma şeklinin “Elektronik İmza” olacağına ilişkin: “Enerji Piyasası Bildirim Sistemi Kullanım Talimatının” eki olan “ELEKTRİK PİYASASI BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜK TABLOSU” değişikliği kararı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 17.12.2020 tarih ve 9849 sayılı Kararı ile alınmış ve söz konusu Karar 23.12.2020 tarih ve 31343 sayılı RG’de yayımlanmıştır.

Buna göre: Enerji Piyasası Bildirim Yönetmeliği hükümleri kapsamında yapılması gereken bildirimlerin elektronik veya mobil imza kullanılarak yapılmasını gerçekleştirecek yetkili kişilerin, -daha önce bildirimde bulunmamış- bildirim yükümlüsü şirketlerce, bildirim yapma sürelerine dikkat edilerek gecikilmeksizin belirlenmesi ve Kurumumuza bildirilmesi gerekmektedir. 


25.12.2020 - 28.02.2021 Birimi : Strateji Geliştirme   Görüntülenme Sayısı: 1089