Doğal Gaz Piyasasında 2021 yılında uygulanacak olan lisans alma, yıllık lisans, lisans yenileme, lisans tadili ve lisans sureti çıkartma bedellerine ile sertifika alma, sertifika yenileme, sertifika tadili, sertifika sureti çıkartma ve sertifika vize bedelleri hk.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu, 4628 sayılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanununun 5 inci maddesinin 7 nci fıkrasının (i) bendi ve 10 uncu maddesinin 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanununun 19 uncu maddesi ile değişik (B) fıkrasının (a) ve (b) bendi ile Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 13 üncü ve Doğal Gaz Piyasası Sertifika Yönetmeliğinin 13 üncü maddeleri uyarınca:

Doğal Gaz Piyasasında 2021 yılında uygulanacak olan lisans alma, yıllık lisans, lisans yenileme, lisans tadili ve lisans sureti çıkartma bedellerine ile sertifika alma, sertifika yenileme, sertifika tadili, sertifika sureti çıkartma ve sertifika vize bedelleri ile iç tesisat ve servis hatları sertifikası vermekle yükümlü dağıtım şirketlerinin alacağı hizmet bedelleri ve 2021 yılı için katılma payı oranına ilişkin; 17.12.2020 tarih ve 9842-9843-9844 sayılı Kararları almış ve söz konusu Kararlar 22.12.2020 tarih ve 31342 sayılı RG’de yayımlanmış olup; lisans ve sertifika sahiplerine bedeller ve oranlarla ilgili ayrıca bir bildirimde bulunulmayacaktır.


25.12.2020 - 28.02.2021 Birimi : Strateji Geliştirme   Görüntülenme Sayısı: 747