24/11/2020 tarihinde gerçekleştirilen Spot Boru Gazı İthalatı 2020 Aralık Ayı (A12) talep toplama aşamasında miktar bildiriminde bulunarak kapasite rezerve etmeye hak kazanan lisans sahibi şirket/şirketler hakkında.

Spot Boru Gazı İthalat Miktarı ve Uygulama Yönteminin Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar ile 2020 yılı Aralık Ayı (A12) talep çağrısı metninde yer alan hükümler çerçevesinde, 24/11/2020 tarihinde gerçekleştirilen talep toplama aşamasında miktar bildiriminde bulunarak kapasite rezerve etmeye hak kazanan lisans sahibi şirket ve hak kazanmış olduğu kapasite miktarı aşağıda yer almaktadır:

Şirket Adı

Lisans No

Hak Kazanılan Kapasite Miktarı

ENGİE ENERJİ TİCARET VE PAZARLAMA A.Ş.

DİT/8995-3/492

23.000 m3/gün

 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.


25.11.2020 - 25.12.2020 Birimi : Doğal Gaz Piyasası   Görüntülenme Sayısı: 1041