“Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı” kamuoyunun görüş ve değerlendirmelerine açılmıştır

İlgililerin söz konusu taslak hakkındaki görüş ve önerilerinin, gerekli değerlendirmelerin yapılabilmesini teminen, 15/12/2020 tarihine kadar Ek-2’de yer alan “Görüş Bildirim Formu” kullanılarak yazılı halde Kurumumuza ve söz konusu formun elektronik kopyasının (MS Word formatında) dogalgazmusteri@epdk.org.tr e-posta adresine gönderilmesi hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 

Ek-1: Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı

Ek-2: Görüş Bildirim Formu


16.11.2020 - 15.12.2020 Birimi : Doğal Gaz Piyasası   Görüntülenme Sayısı: 2441