Türkiye- Irak arasında iletim seviyesinden mevcut uluslararası enterkonneksiyon hat kapasitesi tahsisine ilişkin duyuru

154 kV Silopi (Karkey) -Zakho havai elektrik bağlantı hattı üzerinden Irak’a izole bölge besleme yöntemi ile 01/11/2020 – 01/11/2021 tarihleri arasında 150 MW'a kadar elektrik enerjisi ihracatında bulunabilmek üzere 17/05/2014 tarihli ve 29003 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe Elektrik Piyasası İthalat ve İhracat Yönetmeliği (Yönetmelik) kapsamında Kurumumuza başvuruda bulunulmuştur.
Aynı hattı kullanmak suretiyle elektrik enerjisinin ithalatı veya ihracatı faaliyetinde bulunmak isteyen tedarik lisansı sahibi tüzel kişiler ile ihracat faaliyetinde bulunmak isteyen üretim lisansına sahip tüzel kişilerin Elektrik Piyasası İthalat ve İhracat Yönetmeliğinin 8 inci maddesi 4 üncü fıkrasının (b) bendi kapsamında 24/11/2020 tarihi mesai bitimine kadar Kurumumuza başvuruda bulunmaları gerekmektedir.


09.11.2020 - 24.11.2020 Birimi : Elektrik Piyasası   Görüntülenme Sayısı: 520