2020 Yılı Yurt İçi Kaynak Saptama Çizelgesine ilişkin duyuru

Elektrik piyasasında faaliyet gösteren (Üretim, İletim, Dağıtım, OSB Dağıtım, OSB Üretim) lisans sahibi tüzel kişilerce “2020 Yılı Yurt İçi Kaynak Saptama Çizelgesi”nin ilgili kısımlarının Aralık 2020 sonu itibariyle her lisans için ayrı ayrı doldurularak ve şirketi temsile yetkili kişi/kişiler tarafından şirket kaşesiyle birlikte imzalanarak, en geç 02/01/2021 tarihine kadar resmi yazı ekinde Kurumumuz Elektrik Piyasası Dairesi Başkanlığına sunulması gerekmektedir. Önemle duyurulur

Ek:Yurtiçi Kaynak Saptama Çizelgesi


02.11.2020 - 02.01.2021 Birimi : Elektrik Piyasası   Görüntülenme Sayısı: 2442