Fiyat Farkı Uygulamaları Kapsamında Endeks ve Tavan Fiyat Bülteni Hakkında

Kamu ihale mevzuatı kapsamında elektrik enerjisi temin eden kamu idarelerinin faturalama işlemlerinde uygulanmakta olan fiyat farkı hesaplamalarına ilişkin endeks ve tavan fiyat değerleri Kurumumuz internet sitesinden yayımlanmaktadır.Söz konusu veriler, Ekim 2020 dönemine kadar Kurumumuz internet sitesi üzerinden ".xls" formatında excel dokümanı olarak her ay güncellenmek suretiyle yayımlanmaktaydı.Ekim 2020 döneminden itibaren Kurumumuz bünyesinde tamamlanan yazılım çalışması neticesinde söz konusu değerlere ilgili hesaplamaların ve yayımlama işleminin otomatik olarak yapıldığı "Endeks Bülteni" ve "Tavan Fiyat Bülteni" üzerinden ulaşılabilecektir. Kurumumuz internet sitesinden ulaşılabilecek bahse konu veriler her ayın 18'inde güncellenecektir.

Kamuoyuna duyurulur


28.10.2020 - 28.11.2020 Birimi : Elektrik Piyasası   Görüntülenme Sayısı: 2044