“Dağıtım Lisansı Sahibi Tüzel Kişiler ve Görevli Tedarik Şirketlerinin Tarife Uygulamalarına İlişkin Usul ve Esaslar” revize edilerek görüşe açılmıştır.

Elektrik Piyasasında Tarife Uygulamalarına İlişkin Usul ve Esaslar Taslağı” hazırlanmış olup söz konusu taslak ve genel gerekçe 09/11/2020 günü mesai bitimine kadar kamuoyunun görüş ve değerlendirmelerine açık tutulacaktır.

 
İlgililerin mevzuat değişikliği hakkındaki görüşleri ile varsa konuya ilişkin ilave öneri ve tekliflerini, görüş bildirim formunu doldurarak aynı süre içerisinde MS Word dosyası olarak  etaf@epdk.org.tr e-posta adresine ve yazılı olarak Kurumumuz Tarifeler Dairesi Başkanlığına göndermeleri gerekmektedir.

 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur


26.10.2020 - 09.11.2020 Birimi : Elektrik Piyasası   Görüntülenme Sayısı: 1014