Ar-Ge Proje Dönemine İlişkin Başvurulabilecek Proje Sayısı Sınırı Hakkındaki Komisyon Kararı hakkında

4/4/2020 tarihli ve 31089 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 26/3/2020 tarihli ve 9268 sayılı Kurul Kararı'nın (Elektrik ve Doğal Gaz Dağıtım Şirketlerinin Araştırma, Geliştirme ve Yenilik Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Usul ve Esaslar) ‘Ar-Ge proje başvuru süreci’ başlıklı 8 inci maddesinin beşinci fıkrası;

 “Komisyon tarafından belirli dönemler itibariyle, bu Usul ve Esaslar kapsamında Ar-Ge çalışmalarına esas öncelikli konu başlıkları ve/veya başvuru yapılabilecek proje sayısı sınırı belirlenerek proje başvuru döneminden en geç 3 (üç) ay öncesinde Kurum internet sitesi ve kurulması halinde 14 üncü madde çerçevesindeki elektronik platformda ilan edilebilir. Komisyon tarafından yapılacak proje başvuru değerlendirmelerinde, ilan edilen konu başlıklarına ilişkin başvurulara öncelik verilir.” hükmünü haizdir.

Ek:Komisyon Kararı

Kamuoyuna duyurulur.


26.06.2020 - 26.07.2020 Birimi : Tarifeler Dairesi   Görüntülenme Sayısı: 2172