Dengeleme Güç Piyasası kapsamında Etiket Değerlerinin Belirlenmesi ve Sistem Marjinal Fiyatının Hesaplanması Prosedürü

Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğinin 68 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi uyarınca ekte yer alan “Dengeleme Güç Piyasası kapsamında Etiket Değerlerinin Belirlenmesi ve Sistem Marjinal Fiyatının Hesaplanması Prosedürü” 11/05/2020 tarihli ve 20285 tarihli Başkanlık Makamı Oluru ile onaylanmış ve 01/12/2011 tarihli ve 922 sayılı Başkanlık Makamı Oluru onaylanan Prosedür yürürlükten kaldırılmıştır.

Ek: Dengeleme Güç Piyasası kapsamında Etiket Değerlerinin Belirlenmesi ve Sistem Marjinal Fiyatının Hesaplanması Prosedürü

Kamuoyuna duyurulur.


11.05.2020 - 11.06.2020 Birimi : Elektrik Piyasası   Görüntülenme Sayısı: 1719