4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu’nun Geçici 2 nci maddesi ve 29 Nisan 2006 tarihli ve 26153 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 13/04/2006 tarih ve 725 sayılı Kurul Kararı kapsamında yapılacak ithalat lisans başvuruları hakkında duyuru

4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu’nun Geçici 2 nci maddesi ve 29 Nisan 2006 tarihli ve 26153 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 13/04/2006 tarih ve 725 sayılı Kurul Kararı gereğince; Irak’tan aşağıda yıllar itibarıyla verilen ithalat miktarları için yapılacak ithalat lisans başvuruları 28/02/2020 tarihi mesai saati bitimine kadar Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na yapılır. Bu tarihten sonra yapılan başvurular kabul edilmez. İthalat lisans başvurularında, 13/04/2006 tarih ve 725 sayılı Kurul Kararının 2 nci maddesi kapsamında Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliği Ek-1’de yer alan “Lisans Başvuru Dilekçesi”, Ek-2’de yer alan “Taahhütname”, Ek-3’ün ilk 9 ve 10 (a) maddelerinde belirtilen bilgi/belgeler ile 10 uncu maddesinin (a) fıkrasının (iii) maddesi kapsamında Ek’te yer alan Taahhütname Kuruma sunulur.

YILLAR

 

(9155 kcal/ m³ üst ısıl değere baz)

2023-2043

2.710.678.318 m³/yıl


EK: Taahhütname


14.02.2020 - 14.03.2020 Birimi : Doğal Gaz Piyasası   Görüntülenme Sayısı: 1489