BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ - Yumurtalık (Ceyhan) - Kırıkkale Ham Petrol Boru Hattı İletim Tarifesi

Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi’nin Petrol Piyasası Fiyatlandırma Sistemi Yönetmeliği kapsamında “Petrol İşletmeleri Bölge Müdürlüğü Pk.73 01921 Ceyhan/ADANA” adresinde faaliyette bulunan iletim tesisine ait onaya tabi iletim tarifesinin tadil edilmesine ilişkin, usulüne uygun olarak hazırlandığı anlaşılan, tarife değişikliği başvurusu ekte yer almaktadır.

Ekteki tarife değişikliği başvurusuna, söz konusu tesisten en az bir kez hizmet almış kişilerce, 07/02/2020 günü mesai saati sonuna kadar itiraz edilebilecektir. İtirazların değerlendirmeye alınması için, itirazların anılan tarihe kadar Kurumumuza ulaştırılması gerekmektedir. 

İletim tesisi ve iletim tesisi ile bağlantılı lisanslı depolama tesislerinden hizmet alan kişilere duyurulur.

27/01/2020

EK: 

BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİYumurtalık (Ceyhan) - Kırıkkale Ham Petrol Boru Hattı İletim Tarifesi

 


27.01.2020 - 07.02.2020 Birimi : Tarifeler Dairesi   Görüntülenme Sayısı: 1028