Spot boru gazı ithalatına konu edilecek ikinci aylık (Şubat 2020 (A2)) kapasite ürününe ilişkin hazırlanan “Talep Çağrısı Metni”nin duyurulması hakkında

“Spot Boru Gazı İthalat Miktarı ve Uygulama Yönteminin Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar” doğrultusunda, spot boru gazı ithalatına konu edilecek ikinci aylık (Şubat 2020 (A2)) kapasite ürününü dağıtılması amacıyla yapılacak Talep Toplama ve/veya Yarışmaya ilişkin tüm hususları içeren 09/01/2020 tarihli ve 9114 sayılı Kurul Kararı ve eki Talep Çağrısı metni kabul edilmiş ve 11/01/2019 tarihli ve 31005 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olup, aşağıda ekte kayıtlı dosyada yer almaktadır.

Ek: 2020 Şubat ayı kapasite ürünü için yapılacak talep çağrısına ilişkin olarak alınan 09/01/2020 tarihli ve 9114 sayılı Kurul Kararı ve eki “Talep Çağrısı metni”

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.


11.01.2020 - 11.02.2020 Birimi : Doğal Gaz Piyasası   Görüntülenme Sayısı: 2306