Faaliyetin Geçici Olarak Durdurulması (Molaver Akaryakıt Dağıtım Taşımacılık İnşaat İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi)

 

Lisans Numarası

 

Şirket Unvanı

Lisans Başlangıç Tarihi

 

Fiil

Petrol Piyasası Daresi Başkanlığı'nın İhtar Yazısının Tarih ve Sayısı

 

İhtarın Tebliğ Tarihi

İhtar Süresi İçinde Aykırılık Giderildi mi?

Denetim Dairesi

Başkanlığı’nın Yazısının Tarih ve Sayısı

Faaliyet Durdurma Tarihi

 

Açıklamalar

 

DAĞ/4030-2/31528

 

Molaver Akaryakıt Dağıtım Taşımacılık İnşaat İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

 

20.09.2012

 

Yazılı olarak talep edilen bilgi- belgelerin süresi içerisinde hiç veya gereği gibi

sunulmaması

 

31.10.2019 tarihli ve

49287 sayılı yazısı

 

5.11.2019

 

Hayır

 

27.12.2019 tarihli ve

58722 sayılı yazısı

 

30.12.2019

Yazılı olarak talep edilen bilgi- belgelerin süresi içerisinde hiç veya gereği gibi

sunulmaması kapsamında yapılan ihtara rağmen aykırılığın 30 gün içerisinde giderilmemesi nedeniyle ilgili piyasa faaliyeti 60 gün süre ile geçici olarak

durdurulmuştur.


29.01.2020 - 31.03.2020 Birimi : Petrol Piyasası   Görüntülenme Sayısı: 3466