Kurumumuza sunulması gereken ilerleme raporlarına ilişkin duyuru

 

Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinin (Yönetmelik) 52 nci maddesinin ikinci fıkrası çerçevesinde üretim faaliyeti göstermek üzere Kurumumuzdan üretim lisansı almış tüzel kişiler, tesis tamamlanma tarihine kadar gerçekleştirdikleri faaliyetler hakkında her yılın Temmuz ve Ocak aylarında sırasıyla yılın ilk ve ikinci yarısındaki gerçekleşmeleri Kurumumuzca belirlenen ilerleme raporu formatına uygun olarak Kurumumuza sunmakla yükümlü kılınmışlardır.

Bu çerçevede; ilerleme raporu sunma yükümlülüğü bulunan tüzel kişilerin, 31 Ocak 2020 tarihine kadar söz konusu raporları Kurumumuz Enerji Bildirim Sistemi üzerinden sunmaları gerekmektedir

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 

 


18.12.2019 - 31.01.2020 Birimi : Elektrik Piyasası   Görüntülenme Sayısı: 2540