Başkentgaz Tarafından Ön Ödemeli Sayaçlarda Uygulanacak Türk Lirası Düzeltme Uygulama Yöntemine ilişkin Kurul Kararı

Ön ödemeli (elektronik) doğal gaz sayacı kullanan tüketiciler ile sonradan ödemeli (faturalı) doğal gaz sayacı kullanan tüketiciler arasındaki eşitsizliğin giderilmesi ve adil faturalandırmanın sağlanması amacıyla ön ödemeli sayaçlara Türk Lirası satış/yükleme/düzeltme uygulamasına imkan veren 29/07/2018 tarihli ve 30493 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Yönetmelik değişikliği gereğince “BAŞKENTGAZ TARAFINDAN ÖN ÖDEMELİ SAYAÇLARDA UYGULANACAK TÜRK LİRASI DÜZELTME UYGULAMA YÖNTEMİ” 13 Eylül 2018 tarihli Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Kararıyla onaylanmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 

Ek-1  8057-4 sayılı Kurul Kararı

Ek-2 Başkentgaz Tarafından Ön Ödemeli Sayaçlarda Uugulanacak Türk Lirası Düzeltme Uygulama Yöntemi


17.09.2018 - 17.10.2018 Birimi : Doğal Gaz Piyasası   Görüntülenme Sayısı: 3963