SHELL & TURCAS PETROL A.Ş. Antalya Terminali Depolama Tarifesi

Shell & Turcas Petrol A.Ş’nin Petrol Piyasası Fiyatlandırma Sistemi Yönetmeliği kapsamında Antalya İli, Yeniliman Beldesi, Akdeniz Bulvarı, 733 numara adresinde faaliyette bulunan depolama tesisine ait onaya tabi depolama tarifesinin tadil edilmesine ilişkin, usulüne uygun olarak hazırlandığı anlaşılan, tarife değişikliği başvurusu ekte yer almaktadır.

Ekteki tarife değişikliği başvurusuna, söz konusu tesisten en az bir kez hizmet almış kişilerce, 23/03/2023 günü mesai saati sonuna kadar itiraz edilebilecektir. İtirazların değerlendirmeye alınması için, itirazların anılan tarihe kadar Kurumumuza ulaştırılması veya postaya verilmiş olması gerekmektedir. 

Depolama tesisinden hizmet alan kişilere duyurulur.

10/03/2023

EK: 

SHELL & TURCAS PETROL A.Ş.

Antalya Terminali Depolama Tarifesi


13.03.2023 - 23.03.2023 Birimi : Tarifeler Dairesi   Görüntülenme Sayısı: 192