Spot boru gazı ithalatına konu edilecek olan 2023 Gaz Yılı İkinci Çeyreklik (Ç2) ve Nisan Ayı (A4) kapasite ürünlerine ilişkin olarak hazırlanan “Talep Çağrısı Metni” (2023/4) hakkında.

19/09/2019 tarih ve 30893 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Spot Boru Gazı İthalat Miktarı ve Uygulama Yönteminin Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar” kapsamında, spot boru gazı ithalatına konu edilecek olan 2023 Gaz Yılı İkinci Çeyreklik (Ç2) ve  Nisan Ayı (A4) kapasite ürünlerinin dağıtılması amacıyla 23 Mart 2023 tarihinde elektronik platform üzerinden düzenlenecek olan Talep Toplama ve/veya Yarışmaya ilişkin hususları içeren Talep Çağrısı metni aşağıdaki ekte kayıtlı dosyada yer almaktadır.

 

Ek: 2023 Gaz Yılı İkinci Çeyreklik (Ç2) ve Nisan Ayı (A4) kapasite ürünlerine ilişkin olarak hazırlanan “Talep Çağrısı Metni”

Kamuoyu ve ilgililere duyurulur.


10.03.2023 - 31.03.2023 Birimi : Doğal Gaz Piyasası   Görüntülenme Sayısı: 418