Zorunlu Petrol Stoku Hakkında Duyuru

Bilindiği üzere, Uluslararası Enerji Ajansı (UEA) tarafından “Acil Durum Eylem Planı” uygulamaya konulmuş olup, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu’nun 16 ncı maddesi hükmü gereğince Ulusal Petrol Stok Komisyonu (Komisyon) tarafından alınan kararlar doğrultusunda Kurumumuzca en son 14/04/2022 tarihli ve 10928-1 ve 2 sayılı Kurul Karar alınmıştır. Temin-teslim dengesizliğinin devam etmesi nedeniyle, Komisyonun 13/12/2022 tarihli toplantısında; 10928-1 sayılı Karar kapsamında piyasa faaliyetlerine konu edilen zorunlu petrol stokunun yerine konulması gereken tarih olan 01 Ocak 2023 tarihinin 31 Mart 2023 olarak değiştirilmesine karar verilmiş ve bu doğrultuda, 2022/4 sayılı yeni bir Karar alınmıştır. Komisyon tarafından alınan son karar doğrultusunda; Kurumumuz tarafından 22/12/2022 tarihli ve 11479 sayılı Kuru Kararı kapsamında 14/04/2022 tarihli ve 10928-1 sayılı Kurul Kararı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Kurumumuz tarafından; rafinerici ve akaryakıt dağıtıcılarına ait zorunlu petrol stoklarının;

˗ 14 Mart-31 Mart 2022 (bu tarihler dâhil) tarihleri arasında %7

˗ 1 Nisan-6 Nisan 2022 (bu tarihler dâhil) tarihleri arasında %6

˗ 7 Nisan-30 Mart 2023 (bu tarihler dâhil) tarihleri arasında %17

oranına denk gelen miktarının piyasa faaliyetlerine konu edilebilmesine ve 31 Mart 2023 tarihi itibariyle ilgili lisans sahiplerinin bu Karar öncesindeki asgari zorunlu petrol stoku miktarını sağlamalarına ilişkin yükümlülüklerinin devamına karar verilmiştir. Kamuoyuna ve ilgili taraflara duyurulur.


23.12.2022 - 31.03.2023 Birimi : Petrol Piyasası   Görüntülenme Sayısı: 1378