Altınbaş Petrol ve Ticaret A.Ş. Mersin Terminali Depolama Tarifesi

Altınbaş Petrol ve Ticaret A.Ş.’nin Petrol Piyasası Fiyatlandırma Sistemi Yönetmeliği Yenimahalle 1040 Sok. Soda Sanayi Karşısı Kazanlı/MERSİN adresinde faaliyette bulunan depolama tesisine ait onaya tabi depolama tarifesinin tadil edilmesine ilişkin, usulüne uygun olarak hazırlandığı anlaşılan, tarife değişikliği başvurusu ekte yer almaktadır.

Ekteki tarife değişikliği başvurusuna, söz konusu tesisten en az bir kez hizmet almış kişilerce, 28/09/2022 günü mesai saati sonuna kadar itiraz edilebilecektir. İtirazların değerlendirmeye alınması için, itirazların anılan tarihe kadar Kurumumuza ulaştırılması veya postaya verilmiş olması gerekmektedir. 

Depolama tesisinden hizmet alan kişilere duyurulur. 15/09/2022

EK: 

ALTINBAŞ PETROL VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 

Mersin Terminali Depolama Tarifesi


16.09.2022 - 30.09.2022 Birimi : Petrol Piyasası   Görüntülenme Sayısı: 218