Balıkesir Çöp Gaz Elektrik Üretim Tesisi’nin Santral Sahası İlanı Hakkında

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Aşağıda yer alan EÜ/8898-1/04339 numaralı üretim lisansının tadil başvurusu Kurumumuz tarafından değerlendirmeye alınmıştır. Bu başvuruya, üçüncü şahıslar tarafından aşağıda belirtilen son itiraz tarihine kadar ve sadece kişisel hak ihlali açısından yazılı olarak itirazda bulunulabilir.

Yazılı itirazlar için başvuru adresi: Mustafa Kemal Mahallesi, 2078. Sokak No:4 06510

Çankaya/ ANKARA

 Değerlendirmeye Alınan Lisans Tadil Başvurusu ve İtiraz Süresi

 

Lisans Türü

Üretim Lisansı

Tüzel Kişi Ticaret

Unvanı

Landfill Enerji Sanayi Ticaret A.Ş. (Şirket)

Tesis Yeri

Balıkesir ili, Altıeylül ilçesi

Yakıt Türü / Tesis tipi

Biyokütle / Yenilenebilir Enerji

Kurulu Güç

14,510 MWm / 14,14 MWe

 

Açıklama

Landfill Enerji Sanayi Ticaret A.Ş. (Şirket) 17/10/2019 tarihli ve EÜ/8898- 1/04339 numaralı üretim lisansı kapsamında kurup işletmekte olduğu “Balıkesir Çöp Gaz Elektrik Üretim Tesisi”ni “Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği” kapsamında “Birleşik yenilenebilir elektrik üretim tesisi” tanımına uygun olarak birden çok kaynaklı elektrik üretim tesisine dönüştürmeyi planladığını belirtip, yardımcı kaynak ünite alanı için ilave saha talebinde bulunarak EÜ/8898-1/04339 numaralı üretim lisansının kurulu gücünün 15,0527 MWm / 14,14 MWe olarak tadil edilmesini talep etmiştir.

 

“Balıkesir Çöp Gaz Elektrik Üretim Tesisi” için talep edilen yardımcı kaynak alanı da dahil, santral sahasına ilişkin ilişkin bilgiler, Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 13 üncü maddesi çerçevesinde üçüncü şahıslar tarafından yukarıda belirtilen son itiraz tarihine kadar ve sadece kişisel hak ihlali açısından yazılı olarak itirazda bulunulabilmesini teminen yayınlanmaktadır.

 

Tesis Yerine İlişkin

Bilgiler

 

Nokta No

 

E

 

N

Nokta No

 

E

 

N

 

1

573276,553

4385368,800

8

573308,244

4385274,436

 

2

573322,540

4385359,185

9

573307,098

4385274,524

 

3

573322,137

4385356,975

10

573280,667

4385276,557

 

4

573364,070

4385357,171

11

573282,269

4385247,428

 

5

573408,508

4385285,194

12

573261,360

4385246,095

 

6

573384,182

4385251,087

13

573259,176

4385277,689

 

7

573308,143

4385251,085

14

573238,211

4385279,686

 


04.07.2022 - 15.07.2022 Birimi : Elektrik Piyasası   Görüntülenme Sayısı: 304