“Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile “Lisanssız Üretim Kapsamında Yapılmayan Ödemelere İlişkin Usul ve Esaslar” taslaklarının görüşe açılmasına ilişkin

Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğinde değişiklik öngören taslak" ve “Lisanssız Üretim Kapsamında Yapılmayan Ödemelere İlişkin Usul ve Esaslar’a ilişkin taslak", ilgililerin görüşlerinin alınmasını teminen Kurumumuz internet sayfasında 13 Mayıs 2022 tarihine kadar görüşe açılmıştır.

İlgililerin değişiklik taslakları hakkındaki görüş ve önerilerini, gerekli değerlendirmelerin yapılabilmesini teminen 13 Mayıs 2022 tarihine kadar (MS Word) formatında epdotsp@epdk.gov.tr e-posta adresine göndermeleri hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur. Görüşlerin bildirilmesinde Görüş Bildirim Formunun kullanılması rica olunur.

 


05.05.2022 - 13.05.2022 Birimi : Elektrik Piyasası   Görüntülenme Sayısı: 2193