SHELL & TURCAS PETROL A.Ş. Derince Terminali Depolama Tarifesi

Shell & Turcas Petrol A.Ş’nin Petrol Piyasası Fiyatlandırma Sistemi Yönetmeliği kapsamında Deniz Mahallesi P.K.45 Derince/Kocaeli adresinde faaliyette bulunan depolama tesisine ait onaya tabi depolama tarifesinin tadil edilmesine ilişkin, usulüne uygun olarak hazırlandığı anlaşılan, tarife değişikliği başvurusu ekte yer almaktadır.

Ekteki tarife değişikliği başvurusuna, söz konusu tesisten en az bir kez hizmet almış kişilerce, 28/01/2022 günü mesai saati sonuna kadar itiraz edilebilecektir. İtirazların değerlendirmeye alınması için, itirazların anılan tarihe kadar Kurumumuza ulaştırılması veya postaya verilmiş olması gerekmektedir. 

Depolama tesisinden hizmet alan kişilere duyurulur. 14/01/2022

 

EK: SHELL & TURCAS PETROL A.Ş. Derince Terminali Depolama Tarifesi


14.01.2022 - 28.01.2022 Birimi : Tarifeler Dairesi   Görüntülenme Sayısı: 560