Yapılcanlar 2 BES'in Santral Sahası İlanı Hakkında Duyuru

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Aşağıda yer alan “Üretim Lisansı Tadil Başvurusu” başvurusu Kurumumuz tarafından değerlendirmeye alınmıştır. Bu başvuruya, üçüncü şahıslar tarafından aşağıda belirtilen son itiraz tarihine kadar ve sadece kişisel hak ihlali açısından yazılı olarak itirazda bulunulabilir.

Yazılı itirazlar için başvuru adresi: Mustafa Kemal Mahallesi 2078. Sokak No: 4 Çankaya/ANKARA

 

Değerlendirmeye Alınan Üretim Lisansı Başvurusu ve İtiraz Süresi

Lisans Türü

Üretim Lisansı

Tüzel Kişi Ticaret Unvanı

Yapılcanlar Tohumculuk Hayvancılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Tesis Yeri

Aksaray ili / Merkez ilçesi

Yakıt Türü / Tesis Tipi

Biyokütle / Yenilenebilir

Kurulu Güç

1,095 MWm/ 1,067 MWe

İlana çıkış tarihi

17/01/2022

Son itiraz tarihi

31/01/2022

Açıklama

Yapılcanlar Tohumculuk Hayvancılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne Aksaray ili, Merkez ilçesinde kurulması planlanan 1,095 MWm/ 1,067 MWe kurulu gücündeki bir üniteden oluşan, yenilenebilir enerji kaynağına dayalı ve biyokütle (tarımsal ve hayvansal atık- biyometanizasyon) kaynak tipindeki “Yapılcanlar2 Bes” için “Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği” kapsamında “Birleşik elektrik üretim tesisi” tanımına uygun olarak birden çok kaynaklı elektrik üretim tesisine dönüştürmesi planladığını belirtip, yardımcı kaynak ünite alanı için ilave saha talebinde bulunarak EÜ/7397-3/03777 numaralı üretim lisansının kurulu gücünün 1,2546 MWm / 1,0670 MWe olarak tadil edilmesini talep etmiştir.

 

“Yapılcanlar2 Bes” projesi için talep edilen yardımcı kaynak alanı da dahil, santral sahasına ilişkin ilişkin bilgiler, Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 13 üncü maddesi çerçevesinde üçüncü şahıslar tarafından yukarıda belirtilen son itiraz tarihine kadar ve sadece kişisel hak ihlali açısından yazılı olarak itirazda bulunulabilmesini teminen yayınlanmaktadır.

Tesis Yerine İlişkin Bilgiler

 

Santral Sahası Koordinatları

Nokta No

E

N

1

569040,898

4238978,350

2

569056,470

4238950,660

3

569097,300

4238880,140

4

569130,850

4238822,190

5

569069,590

4238779,790

6

569057,230

4238802,380

7

569037,270

4238840,390

8

569035,550

4238843,660

9

568993,498

4238911,006

10

568966,273

4238949,421

11

568941,071

4238991,416

12

568989,374

4238991,416

13

568989,374

4238997,443

 
17.01.2022 - 31.01.2022 Birimi : Elektrik Piyasası   Görüntülenme Sayısı: 618