Motorin Türlerine Biodizel Harmanlanması Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağının Görüşe Açılması

Biodizele ilişkin düzenlemelerin Avrupa Birliği mevzuatı ile uyumlaştırılabilmesi, bitkisel atık yağların geri kazanımının artırılabilmesi için "Motorin Türlerine Biodizel Harmanlanması Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” taslağı hazırlanmıştır. Söz konusu Taslak 3/12/2021 günü mesai bitimine kadar kamuoyunun görüş ve değerlendirmelerine açık tutulacaktır.

İlgililerin Taslak hakkındaki görüşleri ile varsa konuya ilişkin ilave öneri ve tekliflerini, görüş bildirim formunu doldurarak aynı süre içerisinde “.DOCX veya .DOC” formatında ryasar@epdk.gov.tr e-posta adresine ve yazılı olarak Kurumumuz Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığına göndermeleri gerekmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Ek1: Taslak Metin

Ek2: Karşılaştırma Cetveli

Ek3: Görüş Bildirim Formu


18.11.2021 - 03.12.2021 Birimi : Petrol Piyasası   Görüntülenme Sayısı: 1201