Spot boru gazı ithalatına konu edilecek olan 2021 Gaz Yılı Dördüncü Çeyreklik (Ç4) ve Ekim Ayı (A10) kapasite ürünlerine ilişkin olarak hazırlanan “Talep Çağrısı Metni” (2021/10) hakkında.

19/09/2019 tarih ve 30893 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Spot Boru Gazı İthalat Miktarı ve Uygulama Yönteminin Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar” kapsamında, spot boru gazı ithalatına konu edilecek olan 2021 Gaz Yılı Dördüncü Çeyreklik (Ç4) ve Ekim Ayı (A10) kapasite ürünlerinin dağıtılması amacıyla 24 Eylül 2021 tarihinde elektronik platform üzerinden düzenlenecek olan Talep Toplama ve/veya Yarışmaya ilişkin hususları içeren Talep Çağrısı metni aşağıdaki ekte kayıtlı dosyada yer almaktadır.

Ek: 2021 Gaz Yılı Dördüncü Çeyreklik (Ç4) ve Ekim Ayı (A10) kapasite ürünlerine ilişkin olarak hazırlanan “Talep Çağrısı metni”

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.


13.09.2021 - 28.09.2021 Birimi : Doğal Gaz Piyasası   Görüntülenme Sayısı: 260