Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında

Elektrik piyasasındaki gelişmeler çerçevesinde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelikte değişiklik yapılması ihtiyacı hasıl olmuştur. Bu amaçla söz konusu mevzuatta değişiklik yapılmasına ilişkin taslak hazırlanmıştır. Söz konusu Taslak Yönetmelik 27/07/2021 günü mesai bitimine kadar kamuoyunun görüş ve değerlendirmelerine açık tutulacaktır.
İlgililerin Taslak Yönetmelik hakkındaki görüşleri ile varsa konuya ilişkin ilave öneri ve tekliflerini, görüş bildirim formunu doldurarak aynı süre içerisinde word dosyası olarak epdyekdem@epdk.gov.tr e-posta adresine ve yazılı olarak Kurumumuz Elektrik Piyasası Dairesi Başkanlığına göndermeleri gerekmektedir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Ek:Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelik değişikliği taslağı

 


14.07.2021 - 27.07.2021 Birimi : Elektrik Piyasası   Görüntülenme Sayısı: 1725