Önemli

Diğer Önemli Listesi

 • Aralık/2021 dönemi elektrik tüketim bedeline 2022 yılı için belirlenen tarifenin uygulandığına ilişkin açıklama  

   

  Aralık/2021 dönemi elektrik tüketim bedeline 2022 yılı için belirlenen tarifenin uygulandığına ilişkin müracaatlarda; 

  Kıst uygulaması kapsamında, perakende satış şirketleri ilk okuma tarihi ile son okuma tarihi arasındaki gün sayısına göre; örneğin Aralık ayı içinde ne kadar gün varsa tüketimi ona göre oranlayarak eski fiyatlar üzerinden, Ocak ayı içerisinde ne kadar gün varsa da yine tüketimi ona göre oranlayarak yeni tarife üzerinden hesaplanmaktadır.

  Yani örnek vermek gerekirse tüketicinin ilk okuma tarihi 5 Aralık 2021, son okuma tarihi 5 Ocak 2021 olsun. Aradaki gün sayısı 31’dir. Mevzuatımıza göre son okumayı gün ortasında yaptığı varsayılmaktadır. Bu durumda eski tarifeye konu gün sayısı 26,5 yeni tarifeye konu gün sayısı ise 4,5’tur.

  Perakende satış şirketleri yeknesaklık oluşturması açısından birim bedelleri eskale ederek faturalandırmaktadır. Bu noktada tarife geçiş zamanlarında (şimdi olduğu gibi) faturada görülen tüketime esas birim bedellerin, Kurumumuz tarafından yayımlanan tarifeler ile uyumlu görülmediği durumlar oluşturmaktadır. Bu durum nihai hesaplamaya etki etmemektedir.

  Öncelikle Kurumumuz internet sitesi üzerindeki "FATURA HESAPLAMA"  adresinden fatura kontrolünün tüketiciler tarafından yapılması ve mutabakatsızlık halinde şikayet oluşturulması gerekmektedir.

   

  TÜKETİCİ ŞİKAYETLERİ FORMU'NA GİRİŞ